Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
PL PL

Odpady komunalne

 

 

Odpady komunalne – zasady na 2017 r.

 

1. W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. odpady komunalne z terenu Gminy Osieczna będą odbierane przez firmę MZO Leszno Sp. z o.o. ul. Saperska 23, 64-100 Leszno, tel. 65 525 92 89, 65 525 92 91, 65 525 92 82, www.mzoleszno.com.pl, e-mail: poczta@mzoleszno.com.pl.

 

2. Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zostają zagospodarowane na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Trzebania 15 należącego do MZO Leszno.

Pojemnik należy wystawić przed posesję w miejscu łatwo dostępnym do godziny 6.00 rano.

 

3. W przypadku, gdy ustalony dzień tygodnia dla odbioru odpadów zmieszanych przypada w dniu ustawowo wolnym od pracy, odbiór odpadów odbędzie się w następnym dniu niebędącym dniem wolnym od pracy.

 

4. Harmonogram odbioru dla WSZYSTKICH miejscowości Gminy Osieczna przedstawia się następująco:

- odpady komunalne zmieszane: każdy wtorek miesiąca,

- odpady komunalne segregowane (papier, tworzywa sztuczne i metal, szkło bezbarwne, szkło kolorowe): ostatni wtorek miesiąca

- zbiórka objazdowa (odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny):

1 kwietnia 2017 r., 30 września 2017 r.

 

5. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców gminy Osieczna znajduje się w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Trzebania 15 tel. 65 528 50 32.

 

6. PSZOK czynny jest w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach od 14:00 do 17:00, a w środę i sobotę do 10:00 do 14:00.

 

7. Mieszkańcy mogą oddać na PSZOK nieodpłatnie:

- odpady biodegradowalne np. trawa, krzewy, liście i inne odpady z ogrodu;

- odpady wielkogabarytowe np. szafa, tapczan, stół, krzesło, dywan i inne wyposażenie domu na prąd;

- odpady budowlane i rozbiórkowe np. gruz ceglany i betonowy, ceramika (sedes, wanna, umywalka), papa i inne zmieszane odpady komunalne maksymalnie 100 kg na mieszkańca ujętego w deklaracji;

- zużyte opony np. od rowerów, wózków, motocykli oraz pojazdów o masie do 3,5 t.;

- chemikalia np. rozpuszczalniki, farby itp. w oryginalnych opakowaniach i szczelnie zamknięte;

- zużyte baterie i akumulatory, świetlówki;

- przeterminowane i niewykorzystane leki;

- styropian opakowaniowy np. po sprzęcie TV i lodówce;

- papier i tektura np. książki, gazety itp., metale;

- tworzywa sztuczne np. butelki po napojach, folie itp., szkło kolorowe i bezbarwne.

 

8. Obowiązek złożenia deklaracji powstaje w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych (np. liczby osób zamieszkujących) właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

 

9. Dla odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny przypisano następujące kolory worków:

- niebieski dla papieru i makulatury,

- żółty dla tworzyw sztucznych i metali,

- biały dla szkła bezbarwnego,

- zielony dla szkła kolorowego.

 

10. Obowiązują następujące stawki opłat za wywóz odpadów komunalnych w zależności od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość: 11 zł za osobę przy segregowaniu odpadów oraz 17 zł przy braku segregacji.

 

11. W 2012 osiągnięto:

- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w wysokości 84%,

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości 29,46%,

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 100%,

 

12. W 2014 osiągnięto:

- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w wysokości 38,2%,

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości 28,3%,

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 100%,

13. W 2015 osiągnięto:

- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w wysokości 30,7%,

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości 24,2%,

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 98,4%.

 

14. W 2016 osiągnięto:

- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w wysokości 29,28%,

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości 24,01%,

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 98,57%.

 

UMiG OSIECZNA

UMiG Osieczna
 Śledź nas na:
- miniatura.jpg
 
 
 Współrzędne GPS
Współrzędne GPS
 
 Dane do faktur
Gmina Osieczna
ul. Powstańców Wlkp. 6
64-113 Osieczna

NIP 697-22-39-128
REGON 411050741
 Numer konta bankowego
BS Poniec O/Osieczna
51 8682 0004 2600 0273 2000 0010
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
PROJEKT I HOSTING: INTERmedi@ | ZARZĄDZANE PRZEZ: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x